Skimmelsvamp

Skimmelsvamp

ISV TRINAVA er eksperter i behandling af skimmelsvamp. Med vores specialudstyr giver vi dig en professionel fjernelse af skimmelsvamp og kan rådgive dig om forebyggelse mod fremtidige svampeangreb.

Behandling af skimmelsvamp hos os betyder:

  • Uddannede og erfarne fagfolk
  • Omhyggelig og effektiv behandling
  • De nyeste metoder og teknikker
  • Grundig afrapportering
ISV medarbejder i fuldt sikkerhedsudstyr ved behandling af skimmelsvamp på vaeg

Professionel fjernelse af skimmelsvamp

Skimmelsvamp opstår typisk i og på områder og materialer, hvor der har været fugt over længere perioder. Fugt skyldes ofte uhensigtsmæssige boligvaner men kan også skyldes vandskader og fugtskader, der er forårsaget af uheld, konstruktionsfejl i bygningen eller mangelfuld ventilation.

For at behandle skimmelsvamp korrekt og fjerne det på den mest hensigtsmæssige måde, er det vigtigt at undersøge skadesomfanget, afhjælpe årsagen til fugten og effektivt og hurtigt bekæmpe forekomsten af skimmelsvamp, så problemet ikke udvikler sig og et sundt indeklima genoprettes.

Hos ISV TRINAVA har vi specialuddannede medarbejdere med mange års erfaring inden for bekæmpelse og fjernelse af skimmelsvamp. Vi anvender en kombination af anerkendte og professionelle procedurer og korrekt saneringsmetoder, og tager fuldt ansvar under hele processen indtil skimmelsvampen er fjernet permanent.

Hvordan behandler vi skimmelsvamp?

Forebyggelse af skimmelsvamp kan være kompliceret, da det ikke altid er tydeligt visuelt eller gennem lugt. Det kan derfor være en idé at få lavet en fugtmåling af bygningen, skulle du være i tvivl.

Vores medarbejdere arbejder struktureret og systematisk med at fjerne skimmelsvamp, så vi altid kan tage ansvar for det endelige slutresultat. Under fjernelsen vil der typisk indgå:

  • En gennemgang af bygningen, så vi afdækker omfanget og årsagen til angrebet
  • Rådgivning om skimmelproblemet, herunder udluftning og boligvaner
  • Podningstest og fastlæggelse af skimmeltype
  • Sanering og fjernelse af svampeangrebet
  • Affugtning
  • Renovering

Under processen vurderer vi hvilke metoder, der er de mest effektive og skånsomme, og afslutter opgaven med en fyldestgørende rapport med fotodokumentation.

Ekspertviden og professionelle teknikker

Gennem mange års erfaring har vi opbygget indgående ekspertviden inden for fjernelse, behandling af skimmelsvamp og sanering af de berørte områder. Vi bruger en kombination af flere forskellige redskaber og metoder under afrensningen, f.eks. mekanisk afrensning, kemisk afrensning og tørdamp.

Derudover bruger vi ofte tørisblæsning, der fungerer ved at tør kuldioxid med stor hastighed blæses mod de angrebne områder. Tørisblæsning gør det muligt at afrense bygningsoverflader for skimmelsvampeangreb, uden brug af kemikalier. Andre alternativer til tørisblæsning er ofte at fjerne hele bygningsdele, eller bruge meget skrappe kemikalier. Med tørisblæsning kan skimmelsvamp på alle tilgængelige materialeoverflader renses, og det er muligt at bevare og genanvende de vigtigste bygningsdele og installationer.

Uanset omfanget eller bygningen, står vores dygtige medarbejdere klar til at skræddersy den bedste løsning, så skimmelsvampen fjernes og bygningsdele efterlades intakte og skadesfri.

Dråber fra ISV | Trinava Industri og Skadeservice logo

Professionel skadeservice i hele Danmark

ISV Trinava professionel behandling og fjernelse af skimmelsvamp

Hvorfor opstår skimmelsvamp?

Skimmel trives i fugtige og mørke miljøer. Vandskader, fugtskader, høj luftfugtighed og manglende ventilation kan alle forårsage udviklingen af skimmelsvamp og under disse forhold kan skimmelsporerne sprede sig lynhurtigt og udgøre både sundhedsriscici samt strukturelle skader.

Symptomer på skimmelsvamp

Skimmel trives i fugtige og mørke miljøer og svampesporer kan sprede sig hurtigt, under gunstige forhold. Dette kan udgøre en sundhedsrisici og give strukturelle skader.

Skimmelsvamp kan skabe en ubehagelig, muggen eller jordagtig lugt. Hvis skimmelsvampen er synlig, vil du kunne se mørke eller plettede områder på væg, loft eller gulv.

Desværre er skimmelsvamp ikke altid synlig eller lugter, så det kan være svært at vide om bygningen eller boligen er ramt.

Dog kan mennesker have symptomer, da det ikke er sundt at befinde sig i et miljø, angrebet af skimmelsvamp. Det kan give forskellige allergiske eller fysiske reaktioner og det er derfor vigtigt at kontakte en sundhedsfaglig professionel, hvis du er i tvivl.

Dråber fra ISV | Trinava Industri og Skadeservice logo

Hvad kan vi hjælpe med?

Har du spørgsmål? Skriv din besked via formularen herunder, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

ISV TRINAVA - professionel skade- og industriservice i hele Danmark